minecraft เซิฟ Minecraft เซิฟชุมชนส่วนตัวของฉันมีชีวิตอยู่ในชีวิตประจำวันวิธีมือ crafted สัตว์ (3)

สิ่งที่ร้านค้าปลีกบางแห่งสามารถบรรจุภาชนะได้เช่นภาชนะเตาเผาเครื่องเปิด วางกล่องลงในโถโดยไม่ต้องเปิดกล่อง

ดีออกประตูแตงโม

[ทะเลสาบ] เริ่มมองใต้ดินอีกครั้ง subterranean ful = 11 ด้านล่างจำเป็นต้องใช้ [Magma lake] เป็นจำนวนมาก

ไก่ (แจกจ่ายขั้นพื้นฐาน)

การควบคุมการตั้งค่า: ปัญหาหนึ่งชีวิตของวิธีการทางยุทธวิธีให้แน่ใจว่าไฟไหม้เพื่อลบเนื้อหาที่ซ้ำกันมักจะบันทึก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *